Foydalanish shartlari


Upost.uz saytining tahririyati mavjud qonunchilikda ko‘rsatilgan qoidalar ko‘ra, ko‘chirib bosilgan ma’lumotlar asosliligi uchun (manbasi ko‘rsatib yozilganligi evaziga) javobgarlikni zimmasiga olmaydi.

Saytda joylashtirilgan materiallardan foydalanishda, sayt nomini («Upost.uz») berilayotgan materialning birinchi yoki uchinchi qatorigacha bo‘lgan hududda taqdim etilishi talab qilinadi. Bundan tashqari «xabar beradi» so‘z birikmasiga havola qo‘yilib, bu havola «Upost.uz» saytidan olingan xabarga yo‘naltirilgan bo‘lishi shart.